สำหรับเพื่อน ๆ ที่มีความสนใจที่จะทำธุรกิจ แนะนำให้มาอ่านบทความได้ที่นี่

เว็บที่จะแนะนำเรื่องราวการทำธุรกิจ จนประสบความสำเร็จมากมาย

ตลาดด้านธุรกิจบริการและสุขภาพ

กระแสการใส่ใจสุขภาพของผู้คนทั่วโลก ประกอบกับแนวโน้มการเติบโตของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทย รวมถึงความชื่นชอบในบริการด้านสุขภาพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของไทย คือ บริการสปา และนวดแผนไทย เหล่านี้ล้วนดึงดูดให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศไทยส่วนใหญ่ต่างต้องการสัมผัสบริการนวดแผนไทยและสปาสมุนไพรไทยด้วยตนเอง ไม่เฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเพื่อกิจกรรมด้านสุขภาพ จึงส่งผลให้ธุรกิจบริการกลุ่มนี้ยังคงมีผู้สนใจลงทุนอยู่ โดยการลงทุนในธุรกิจบริการด้านท่องเที่ยวและสุขภาพนี้ มีทั้งผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มการให้บริการด้านท่องเที่ยวหรือสุขภาพแก่ธุรกิจที่มีอยู่แล้ว และผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจเข้ามาเริ่มทำธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย

กระแสความใส่ใจเรื่องสุขภาพที่ขยายตัวในวงกว้าง ท่ามกลางแนวโน้มการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของประชากรสูงวัย ทำให้ผู้คนต่างหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้น เพื่อการมีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงการเกิดโรคภัยต่างๆ ได้ ด้วยการดูแลด้านการอุปโภคบริโภค (เช่น อาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องใช้ในครัวเรือนต่างๆ เป็นต้น) ด้านการออกกำลังกาย (อาทิ การเล่นกีฬา การว่ายน้ำ และการเล่นโยคะ เป็นต้น) รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการใช้บริการแพทย์ทางเลือกของไทยเพื่อผ่อนคลาย ด้วยการนวดแผนไทย สปาสมุนไพรไทย และวารีบำบัด เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยลดความตึงเครียดจากสภาวะแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันในปัจจุบัน เหล่านี้ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจในประเทศไทย นิยมเลือกใช้บริการแพทย์ทางเลือกของไทยเพิ่มขึ้น โดยในปี 2555 ที่ผ่านมา ธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการแพทย์ทางเลือกของไทย มีมูลค่ารวมกันมูลค่า 1.13 แสนล้านบาท

ขณะที่ในปีนี้ ธุรกิจบริการด้านท่องเที่ยวและบริการด้านสุขภาพของไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
การเติบโตของตลาดนักท่องเที่ยวหลัก คือ นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคตะวันออกกลาง รองลงมา ได้แก่ ภูมิภาคอาเซียน และยุโรป ทั้งนี้ ปัจจัยที่สร้างความพึงพอใจและดึงดูดให้แก่นักท่องเที่ยวเลือกประเทศไทยเป็นปลายทางการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ เนื่องจากคุณภาพของการบริการด้านสุขภาพ ทั้งบริการด้านการแพทย์และบริการแพทย์ทางเลือก นอกเหนือจากการเป็นปลายทางท่องเที่ยวยอดนิยม และความประทับใจในการต้อนรับและการบริการที่ดี

Wed, April 16 2014 » ธุรกิจ » No Comments

ธุรกิจข้อมูลเพื่อผู้หญิงที่มีสุขภาพดีและมีความสุขได้นั้นไม่ยากลำบากอะไรเลย

ผู้หญิงเราถ้ามีสุขภาพดีทั้งกายและใจจะเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความเข็งแกร่งในการทำหน้าที่ตามบทบาทต่างๆที่มีในชีวิตประจำวัน และในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความสุขกับผู้คนรอบตัว โดยเฉพาะผู้หญิงวัยทำงานมีภาระความรับผิดชอบด้านการงานและครอบครัวเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดความเครียด การพักผ่อนน้อยและไม่มีเวลาดูแลตัวเอง เพราะผู้หญิงคือผู้ดูแลสุขภาพของทุกคนในบ้าน นับตั้งแต่เลือกหาอาหารการกิน ดูแลความเป็นอยู่ที่ถูกสุขลักษณะ เสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เมื่อมีผู้เจ็บป่วยในบ้าน ผู้หญิงก็เป็นตัวหลักในการดูแล และแน่นอนว่าผู้หญิงยังต้องดูแลสุขภาพของตัวเองด้วย

เนื่องจากผู้หญิงมีความแตกต่างจากเพศชายอยู่หลายอย่าง

ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของร่างกาย ฮอร์โมนของระบบสืบพันธุ์ ความแตกต่างเหล่านี้ส่งผลให้ผู้หญิงมีปัญหาสุขภาพที่แตกต่างจากเพศชาย และในแต่ละช่วงอายุของผู้หญิงก็จะมีปัญหาสุขภาพที่แตกต่างกันไป ดังนั้นเมื่อเราได้รู้ถึงปัญหาสุขภาพที่เราจะเจอได้แล้วนั้น การดูแลสุขภาพและการป้องกันด้วยการตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายผู้หญิง

ปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้หญิงทุกวันนี้มีบทบาทความรับผิดชอบมากขึ้น

ผู้หญิงเก่งจำนวนมากต้องดูแลลูกดูแลครอบครัว พร้อมกับทำงานประจำ นอกจากนี้เพื่อความมั่นใจในตัวเองทำให้ผู้หญิงต้องดูแลภาพลักษณ์ให้สวยงามน่ามองอยู่เสมอ การที่ผู้หญิงต้องรับหน้าที่หนักอยู่ตลอดเวลาย่อมอาจทำให้ขาดการดูแลตัวเองไปบ้าง สัญญาณเริ่มต้นของความเสื่อมถอยด้านความงามเห็นได้ชัดคงเป็นรอยคล้ำใต้ตา ผิวที่ดูซูบซีด ริ้วรอยเพิ่มขึ้น ผมและเล็บไม่แข็งแรงเงางามส่วนด้านสุขภาพจะเห็นจากความอ่อนเพลีย ไม่สดชื่น เหนื่อยง่ายไม่กระฉับกระเฉง ปวดเมื่อยเนื้อตัว อีกทั้งยังส่งผลถึงด้านจิตใจที่สังเกตได้ คือความเครียดวิตกกังวลหรือนอนไม่หลับ เป็นต้น ซึ่งอาการเหล่านี้สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากโภชนาการที่ไม่สมดุล จึงสามารถเสริมให้ครบสมบูรณ์ได้ด้วยอาหารที่มีคุณภาพ

การตรวจคัดกรองโรคของผู้หญิงวัยกลางคนทั่วๆไปที่สำคัญ

- ตรวจร่างกายทั่วไปประจำปี ตรวจเลือดดูภาวะซีด การทำงานของตับและไต เอ็กซ์เรย์ปอด คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจปัสสาวะ เป็นต้น ซึ่งจะมีเกณฑ์ตรวจแต่ละช่วงอายุต่างกันไป
- การตรวจ Pap Smear ทุกปี หากไม่พบความผิดปกติติดต่อกัน 2 ปีก็จะเว้นระยะการตรวจห่างขึ้นได้ตามแต่แพทย์จะพิจารณา
- การตรวจเต้านมด้วยตัวเองซึ่งแนะนำให้ทำทุกวัน และการเริ่มตรวจ Mammography หรือที่เรียกกันว่า แมมโมแกรม เมื่ออายุ 50 ปี
- การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ด้วยการส่องกล้องเมื่ออายุ 50 ปี
- ตรวจมวลกระดูก (Bone Mass Density) โดยทั่วไปจะเริ่มตรวจเมื่อมีอายุ 65 ปี แต่หากเข้าสู่วัยทองในอายุน้อย เช่น ได้รับการผ่าตัดเอารังไข่ออก ก็ควรได้รับการตรวจมวลกระดูกเร็วขึ้นกว่าคนทั่วไป

Sun, March 23 2014 » Uncategorized » Comments Off

ธุรกิจรับ Pre-Order ธุรกิจจับเสือมือเปล่าที่กำลังแข่งขันอย่างรุนแรง

ธุรกิจรับ Pre-Order ธุรกิจจับเสือมือเปล่าที่กำลังแข่งขันอย่างรุนแรง

 

จริง ๆ แล้วหากจะย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนนั้น ธุรกิจ Pre-Order เริ่มมีมาก่อนแล้วนะครับ แต่รู้สึกว่าเพิ่งจะมาได้รับความนิยมกันเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำไมหล่ะ คนถึงได้กระโจมใส่ธุรกิจ Pre Order กันอย่างคับคั่ง เพราะว่าเป็นการจับเสือมือเปล่านั่นเอง โดยใช้เครื่องมือที่สำคัญมากที่สุด และเป็นเครื่องมือทรงอิทธิพลมาก ๆ เลยนั่นก็คือความ “ไว้ใจ” นั่นเองครับ หรือหากจะเรียกกันไปเรื่อย ๆ ก็คือเรื่องของเครดิตนั่นเอง

สำหรับเพื่อน ๆ ที่สนใจธุรกิจ Pre Order นั้น ลองคิดถึงภาพนี้ดูครับ เช่นเราจัดทำเว็บไซต์ขึ้นมา 1 เว็บ หลังจากนั้นให้นำสินค้าจากเว็บไซต์ที่เราต้องการสั่งซื้อมาลงไว้อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่นเว็บจีน ลงไปเรื่อย ๆ เลย ลงไปแบบไม่หยุดเลยนั่นเองครับ จากนั้นเราก็ทำการโปรโมทเว็บไซต์ด้วยวิธีต่าง ๆ และเมื่อลูกค้าได้สั่งสินค้าจากเรานั้น ก็ทำการสั่งซื่้อสินค้าผ่านชิปปิ้งอีกทีหนึ่ง ด้วยเหตุนี้นี่เอง ทำให้ธุรกิจ Pre Order มีการเติบโตกันอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับ

แต่ทว่าตอนนี้ ธุรกิจ Pre Order นี้นั้น เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันที่รุนแรงอย่างมากครับ หากเพื่อน ๆ คนไหนสนใจธุรกิจประเภทนี้ แนะนำให้หาความรู้ให้ดีเสียก่อน อย่าได้รีบทำ หากเร่งรีบก็อาจจะเสียงานไปได้นั่นเองครับ

Wed, December 25 2013 » Uncategorized » Comments Off